ผู้เดินทางที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 64 เป็นต้นไป จะต้องผ่านการกักตัว 14 วัน ทุกกรณี | All travelers entering Thailand are required to undergo the 14-day quarantine.

6 พ.ค. 2564

วิธียื่นเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ | How to submit the vaccination certificate for non-Thai nationals

22 เม.ย. 2564

List of Vaccines approved by the Ministry of Public Health Thailand, as of 1 April 2021

31 มี.ค. 2564

The updated quarantine measure for travellers entering Thailand from China, effective from 1 April 2021

31 มี.ค. 2564

ทางการนครเซี่ยงไฮ้ประกาศให้ชาวต่างชาติสามารถลงทะเบียนขอฉีดวัคซีน COVID-19 ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. นี้เป็นต้นไป

26 มี.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ | Announcementดูทั้งหมด

2 เม.ย. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 13 - 15 เม.ย. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 13 - 15 April 2021

18 มี.ค. 2564

ประกาศเรื่อง การปรับปรุงการออกหนังสือเดินทางและอัตราค่าธรรมเนียม

24 ก.พ. 2564

[Annoucement] The Revised fees for visa services

22 ก.พ. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 26 ก.พ. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 26 February 2021

3 ก.พ. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 11 - 15 ก.พ. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 11 - 15 February 2021

17 ธ.ค. 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 - 1 ม.ค. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 31 Dec 2020 - 1 Jan 2021
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคนไทยดูทั้งหมด
ขอเชิญชาวไทยที่พำนักอาศัยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตกงสุลเข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติธรรมผ่านระบบออนไลน์ โดย พระเทพพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)

24 พ.ค. 2564

ขอเชิญชาวไทยที่พำนักอาศัยในนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซู และมณฑลอานฮุย ลงทะเบียนคนไทย

24 พ.ค. 2564

ลงทะเบียนสำหรับคนไทยที่พำนักในนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง เจียงซู และอานฮุย ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

18 พ.ค. 2564

คนไทยในต่างประเทศปรึกษาสุขภาพและอาการเสี่ยง COVID - 19 ฟรี !

5 พ.ค. 2564

ลงทะเบียนสำหรับคนไทยที่พำนักในนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง เจียงซู และอานฮุย ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ 28 มี.ค. 2564

4 มี.ค. 2564

ดูทั้งหมด
กิจกรรม ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ฯ ริเริ่มกิจกรรมเส้นทางสีแดงสายคลาสสิก ร่วมยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี 2564
ดูทั้งหมด