มาเรียนรู้ความก้าวหน้าทาง วทน. ใน YRD ผ่าน E-series on STI in YRD ครั้งแรกของสถานกงสุลใหญ่ฯ

13 พ.ค. 2565

การประชุมออนไลน์สถานการณ์โควิด ในนครเซี่ยงไฮ้

11 พ.ค. 2565

(Updated) Entry Measures into Thailand by Air from 1 May 2022

10 พ.ค. 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมส่งกำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในนครเซี่ยงไฮ้

10 พ.ค. 2565

กงสุลใหญ่ฯ พบหารือผู้แทนหอการค้าไทยในจีน

19 ม.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ | Announcementดูทั้งหมด

7 ม.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2 เม.ย. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 13 - 15 เม.ย. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 13 - 15 April 2021

18 มี.ค. 2564

ประกาศเรื่อง การปรับปรุงการออกหนังสือเดินทางและอัตราค่าธรรมเนียม

24 ก.พ. 2564

[Annoucement] The Revised fees for visa services

22 ก.พ. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 26 ก.พ. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 26 February 2021

3 ก.พ. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 11 - 15 ก.พ. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 11 - 15 February 2021
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคนไทยดูทั้งหมด
มาเรียนรู้ความก้าวหน้าทาง วทน. ใน YRD ผ่าน E-series on STI in YRD ครั้งแรกของสถานกงสุลใหญ่ฯ

13 พ.ค. 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมส่งกำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในนครเซี่ยงไฮ้

10 พ.ค. 2565

โอกาสสำหรับประเทศไทยในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (YRD)

24 มี.ค. 2565

เกร็ดน่ารู้และคำแนะนำการป้องกัน "โควิด-19"

17 มี.ค. 2565

สถานกงสุลใหญ่ฯ เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมของสมาคมการทูตสาธารณะ

15 มี.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ภารกิจสถานกงสุลใหญ่ฯดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
กิจกรรม ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับคณะผู้แทนไทยในโครงการความร่วมมือกับจีน
ดูทั้งหมด