หน้าแรก

หน้าแรก

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 479 view

Royal Thai Consulate-General, Shanghai

 
No.18, Wanshan Road, Changning District, Shanghai, 200336
上海市长宁区万山路18号,200336
 
Phone Number: (+86) 021-5260-9899 

Visa Section: Ext. 888 

Consular Service: Ext. 850 

Fax: (+86-21) 5260-9898 

E-mail : [email protected] (Visa Section)

Website:https://thaishanghai.thaiembassy.org/

WeChat Offical ID : ThaiConsulate