ทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้

28 ก.พ. 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

28 ก.พ. 2565

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

28 ก.พ. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้

28 ก.พ. 2565

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28 ก.พ. 2565

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้