ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

20 ต.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสัมภาษณ์ - ผช. ด้านการกงสุล

12 ต.ค. 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

7 ก.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

16 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

9 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

12 ก.ค. 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

16 มิ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

1 มิ.ย. 2564

รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา | Seeking qualified person for the position of Clerk

26 เม.ย. 2564