ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเสมียน

8 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเสมียน

5 ก.พ. 2567

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน

12 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน

18 ธ.ค. 2566

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน

22 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

27 ต.ค. 2566

ประกาศรับสมัครจ้างเหมารายวัน

29 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

12 พ.ค. 2566

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

11 เม.ย. 2566