ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน

13 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน

28 ต.ค. 2565

ประกาศเพื่อสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำ่แหน่งเสมียน

22 ก.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

20 ต.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสัมภาษณ์ - ผช. ด้านการกงสุล

12 ต.ค. 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

7 ก.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

16 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

9 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

12 ก.ค. 2564