APEC 2022 THAILAND Handover Video under the theme "Open. Connect. Balance."

APEC 2022 THAILAND Handover Video under the theme "Open. Connect. Balance."

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2565

| 332 view

视频封面

APEC 2022 THAILAND Handover Video under the theme "Open. Connect. Balance."
วีดิทัศน์การรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี พ.ศ. 2565 ทำเสนอแนวประเด็นสำคัญภายใต้แนวคิด “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”

 

                                     

วิดีโอประกอบ

APEC 2022 THAILAND Handover Video under the theme "Open. Connect. Balance."