STUDY IN SHANGHAI

STUDY IN SHANGHAI

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.พ. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2567

| 15,958 view

 

เซี่ยงไฮ้

 

 

复旦大学 Fudan University

ประวัติ : มหาวิทยาลัยฟูตั้นเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันดับแรกๆที่ได้มีการเปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่จีนเริ่มเปิดประเทศ ตั้งแต่ปี 1952 มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 50,000 คน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฟูตั้นเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ในทุกๆปีมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 7,000 คน จาก 130 กว่าประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมด 39 รายการ แบ่งเป็นปริญญาตรี 2 รายการ ปริญญาโท 23 รายการ ปริญญาเอก 14 รายการ ครอบคลุมภาษาศาสตร์วารสารศาสตร์รัฐศาสตร์กฎหมายเศรษฐศาสตร์การจัดการปรัชญาและสาขาอื่นๆ และยังได้จัดตั้งระบบหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนต่างชาติ หลักสูตรระดับปริญญาตรีภาษาต่างประเทศกว่า 180 ครั้งต่อปี นักเรียนต่างชาติได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเรา มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในทุกประเภทของการศึกษาการปฏิบัติและกิจกรรมทางสังคม ปัจจุบันมีชมรมของนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 17 ชมรม สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยฟูตั้นยังมีอิทธิพลในด้านต่างๆในต่างประเทศอีกด้วย

คณะที่โดดเด่น : คณะวารสารศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

วิธีการสมัคร :  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://iso.fudan.edu.cn/16062/list.htm

 

 

 

上海大学 Shanghai University

ประวัติ :  มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เดิม ก่อตั้งโดยก๊กมินตั๋งและคอมมิวนิสต์จีนในปี 1922 เป็นสถาบันผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมาก แต่ต่อมาเนื่องจากการแตกแยกของก๊กมินตั๋งและคอมมิวนิสต์จีนจึงทำให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยหยุดลงไปช่วงหนึ่ง มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ปัจจุบันก่อตั้งใหม่เมื่อปี 1994 จากการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมเซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ วิทยาลัยเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ และมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เดิมมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เน้นการเรียนการสอนทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในโครงการ “มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” ปัจจุบันมีทั้งหมด 28 คณะ ใน 2 วิทยาเขต สาขาวิชาสำหรับปริญญาตรี 68 สาขาวิชา ปริญญาโท 131 สาขา และปริญญาเอก 14 สาขา

คณะที่โดดเด่น :  คณะกฎหมาย คณะศิลปะ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการจัดการทั่วไป และคณะสาขานิเทศศาสตร์

วิธีการสมัคร : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cie.shu.edu.cn/

 

 

上海外国语大学Shanghai International Studies University

ประวัติ : มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ได้มีการส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศต่างๆ เป็นพิเศษ เสริมสร้างการฝึกอบรมบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษา เข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศรวมถึงความแม่นยำ มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังคุณภาพอุดมการณ์ที่สมบูรณ์แบบ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและทักษะวิชาชีพที่โดดเด่นเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบุคลากรหลายภาษาระหว่างประเทศ 70 ปีมานี้ครูและนักเรียนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ได้พัฒนาความเจริญด้านวัฒนธรรม การก่อสร้างทางเศรษฐกิจและการทูตเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างจีนและทั่วโลก

คณะที่โดดเด่น : คณะภาษาศาสตร์ต่างๆ คณะการแปล คณะเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

วิธีการสมัคร : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://en.shisu.edu.cn/admissions/

 

 

交通大学jiaotong University

ประวัติ : มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สำคัญภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญของเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังจาก 122 ปีของความพยายาม มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติที่ครอบคลุมด้านการวิจัยและเป็นมีความเป็นสากล

คณะที่โดดเด่น :  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมทางทะเล

วิธีการสมัคร : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://isc.sjtu.edu.cn/EN/Default.aspx

 

 

เจ้อเจียง

 

浙江大学  Zhejiang University

ประวัติ : มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและประวัติยาวนาน ก่อตั้งเมื่อปี 1928 มีชื่อเสียงทางด้านสายวิทย์คณิต มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงยึดมั่นในแนวทางของซีจินผิงที่จะเผยแพร่และสร้างความรู้ส่งเสริมและนำวัฒนธรรมบริการและการอุทิศตนเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 7,074 คน เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 3.4% โดยเป็นนักศึกษาที่มาจาก 151 กว่าประเทศทั่วโลก

คณะที่โดดเด่น : คณะเศรษฐศาสตร์ คณะกฏหมาย คณะการสอน คณะศิลปศาสตร์  คณะประวัติศาสตร์

วิธีการสมัคร : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iczu.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=6

 

 

 

杭州师范大学Hangzhou Normal University

ประวัติ : มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หังโจวเป็นมหาวิทยาลัยครูที่สำคัญที่สุดในเมืองเจ้อเจียง โดยเน่นการเรียนการสอนไปที่ครุศาสตร์ ศิลปะและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ก่อตั้งเมื่อปี 1978 ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ที่สำคัญที่หนึ่งของประเทศจีน ปี 2007 เป็นจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยอย่างป็นทางการ ปัจุบันมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 495 คน มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับประเทศต่างๆ อาทิเช่น ประเทศอังกฤษ อเมริกา ญี่ปุ่น อิตาลี ใต้หวัน เป็นต้น

คณะที่โดดเด่น : คณะครุศาสตร์

วิธีการสมัคร : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sie.hznu.edu.cn/

 

 

 

浙江中医药大学Zhejiang Chinese Medical University

ประวัติ : มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเจ้อเจียงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย สร้างขึ้นโดยรัฐบาลเจ้อเจียง สำนักงานการแพทย์แผนจีนแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปี 1953 มีโรงพญาบาลที่อยู่ในเครือโดยตรงจำนวน 3 แห่งและโรงพยาบาลในเครือที่ไม่ได้อยู่ในเครือโดยตรงจำนวน 20 แห่ง ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 630 คน มหาวิทยาลัยได้มีการร่วมมือมากกว่า 30 ประเทศเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะที่โดดเด่น : แพทย์แผนจีน

วิธีการสมัคร : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://iec.zcmu.edu.cn/

 

เจียงซู

 

 

南京大学Nanjing University

ประวัติ : เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีชื่อเสียง ก่อตั้งเมื่อปี 1902 และได้ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยหนานจิงเมื่อปี 1950 ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติมากกกว่า 100 ประเทศ มหาวิทยาลัยหนานจิงได้สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเพื่อเพิ่มระดับสากลของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นศูนย์การฝึกอบรมภาษาจีนของสหประชาชาติ สำนักงานฮั่นปั่น กระทรวงศึกษาธิการวิกตอเรียอิตาลี โครงการนำร่องอบรมภาษาจีนในสหรัฐอเมริกาต่างๆ และยังเป็นสถานที่จัดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK สำหรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

คณะที่โดดเด่น : คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะภาษาและวรรณคดีจีน

วิธีการสมัคร : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hwxy.nju.edu.cn/_t485/main.htm

 

 

南京航空航天大学Nanjing University Of Aeronautics And Astronautics

ประวัติ : ก่อตั้งเมื่อปี1952 เป็นหนึ่งในวิทยาลัยการบินกลุ่มแรกที่ประเทศจีนก่อตั้งขึ่นเอง ปี1978 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญแห่งชาติ ปี2005 เริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ มีเปิดปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 6 สาขา ได้แก่ วิชาวิศวกรรมการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการจัดการ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศและการบำรุงรักษาอากาศยาน ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 1335 คนมาจาก 105 ประเทศทั่วโลก

คณะที่โดดเด่น : วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการจัดการ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การบำรุงรักษาอากาศยาน

วิธีการสมัคร : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cie.nuaa.edu.cn/10864/list.htm