ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางสถานกงสุลใหญ่

31 ส.ค. 2566

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

1 ก.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

30 พ.ค. 2565

ตารางแสดงราคากลาง

25 พ.ค. 2565

ประกาศราคากลาง

4 พ.ค. 2565

ประกาศราคากลาง โครงการเชิญมิตรประเทศเยือนไทย ประจำปี 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

18 มิ.ย. 2562

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบริษัทดูแลบำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งปม. 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

23 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งรั้วไม้ระแนงฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

25 ส.ค. 2563

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนังไม้ฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

25 ส.ค. 2563