สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 26 ก.พ. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 26 February 2021

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 26 ก.พ. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 26 February 2021

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2565

| 744 view

20210222_Holiday_The_Magha_Puja