ประกาศทั่วไป

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

7 ก.พ. 2567

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

21 ก.ย. 2566

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

15 ก.ย. 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

4 ก.ย. 2566

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

6 ก.ค. 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกเสียงทางไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

18 เม.ย. 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

18 เม.ย. 2566

ประกาศวันหยุดปี 2566

7 ก.พ. 2566

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

4 พ.ค. 2565