สารจากกงสุลใหญ่ฯ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ

7 ม.ค. 2565

สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ 03/01/2019

4 ก.พ. 2563