สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2567

| 3,354 view

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้

Tourism Authority of Thailand, Shanghai Office

 
นางสาวนงลักษณ์ อยู่เย็นดี
Miss Nonglux Yooyendee

ผู้อำนวยการ
Director

 

 
นายจิรวัฒน์ เลียงคำ
Mr. Jirawat Liangcam

รองผู้อำนวยการ
Deputy Director

 

 • Contact :
  Tourism Authority of Thailand, Shanghai Office 
  Address: 2703 LCH Finance Center, 288 Nanjing Road West, Shanghai, PRC 200003 
  Shanghai 200041, P.R.C. 
  Tel: +86 21-3366 3409 
  Fax: +86 21-3366 3410 
  Website: www.tatshanghai.cn