ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2567

| 2,708 view

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Agriculture Section, Royal Thai Consulate-General, Shanghai

 
น.ส. ปุณฑริกา ฉายากุล
Ms. Poontarika Chayakul

กงสุล (ฝ่ายเกษตร)
Consul (Agriculture)

 

 • พื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน :
  Shanghai Zhejiang Jiangsu, Anhui
 • Contact :
  Agriculture Section, Royal Thai Consulate-General, Shanghai 
  Address: No.18, Wanshan Road, Changning District, Shanghai 200336  
  Tel: +86 21-52609871
  Fax: +86 21-52609872
  E-mail [email protected]