ข้อมูลความสัมพันธ์ไทย-เซี่ยงไฮ้

ข้อมูลความสัมพันธ์ไทย-เซี่ยงไฮ้

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.พ. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,271 view

ศาลาไทย ณ เกาะผู่โถวซาน

 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนเกาะผู่โถวซาน ระหว่างวันที่ 11- 12 เมษายน พ.ศ. 2550 เพื่อทรงเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับเกาะผู่โถวซาน อันส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจและเดินทางมาเยือนเกาะผู่โถวซานเพิ่มขึ้นตามลำดับ นั้น

ในโอกาสครบรอบ 35 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างศาลาไทย ณ เกาะผู่โถวซาน ขึ้น ด้วยความร่วมมือของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยศาลาไทยแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นศาลาไทยแห่งแรกในประเทศจีนที่รัฐบาลไทยมอบให้สาธารณรัฐประชาชนจีน

การดำเนินโครงการเริ่มโดยการก่อสร้างส่วนประกอบของศาลาไทยขึ้นในประเทศไทย ซึ่งใช้เวลา 3 เดือน และขนส่งจากประเทศไทยไปยังเกาะผู่โถวซาน ด้วยความร่วมมือจากบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) โดยสถาปนิกผู้ออกแบบจากกรมศิลปากรพร้อมช่างฝีมืออาวุโสจากประเทศไทย ได้เดินทางมาประกอบสร้างศาลาไทยดังกล่าว ณ เกาะผู่โถวซาน ระหว่างวันที่ 20- 29 มีนาคม พ.ศ.2553 และได้ส่งมอบให้รัฐบาลประชาชนเมืองโจวซาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบต่อไป ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2553

 

ศาลาไทย ณ เกาะผู่โถวซาน มีลักษณะเป็นศาลาทรงไทยเดิม มีหน้าบัน 4 ทิศ ฐานศาลาสีขาวยกพื้นสูง บริเวณหน้าบันเป็นรูปธรรมจักรสื่อถึงพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยในฐานะรัฐส่งมอบ และเกาะผู่โถวซาน ผู้รับ ที่ทั้งสองดินแดนเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาและเจ้าแม่กวนอิม

สำหรับสีในศาลา ได้ใช้สีขาว แดง น้ำเงินของธงชาติไทย และสีเหลือง แดงของธงชาติจีนมาผสมผสานกันเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ฉันมิตร อันยาวนานระหว่างไทยกับจีน ตัวศาลาและหลังคาใช้สีทอง เพื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ บริเวณเพดานด้านในตกแต่งด้วยลายกนกรูปดอกบัวและลายเฟื่องละย้าดอกพุดตาลสีทองซึ่งเป็นดอกไม้ของประเทศไทยและจีนตามลำดับ คันทวยศาลาเป็นรูปพญานาคสีทองตามความเชื่อดั้งเดิมของไทย

ศาลาไทย ณ เกาะผู่โถวซาน สร้างเสร็จสมบูรณ์ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 และนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนฝ่ายไทย ได้ส่งมอบให้กับนายโจว กั๋วฮุย นายกเทศมนตรีเมืองโจวซาน ผู้แทนฝ่ายจีน อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ศาลาไทย ณ เกาะผู่โถวซาน ถือเป็นอนุสรณสถานที่รัฐบาลไทยมอบให้กับรัฐบาลจีน ในโอกาสครบรอบ 35 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย- จีน เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ และความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพี่น้องชาวจีน