สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ต้อนรับคณะกระทรวงศึกษาธิการ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ต้อนรับคณะกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

| 87 view

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลศักยภาพและภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - เซี่ยงไฮ้และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ซึ่งเป็นเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคณะ อาทิ การพัฒนาระบบการศึกษาของไทยและจีน ภาพลักษณ์ของระบบการศึกษาไทย การขยายโอกาสด้านการศึกษาและการทำงาน ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชน เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ