สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2567

| 116 view

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธี และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย เข้าร่วม

เวลา 10.00 น. ประธานในพิธีฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก่อนที่จะถวายธูปเทียนแพ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้) วางพานพุ่มดอกไม้สด และเป็นผู้แทนกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ ประธานในพิธีฯ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ตลอดจนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ