สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย - จีน ในช่วง SIFF ครั้งที่ 26

สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย - จีน ในช่วง SIFF ครั้งที่ 26

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มิ.ย. 2567

| 256 view

ในช่วงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Film Festival: SIFF) ครั้งที่ 26 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย - จีนและขยายโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ของไทย ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2567 รวมทั้งได้จัดฉายภาพยนตร์ไทยรอบปฐมทัศน์เมื่อค่ำวันศุกร์ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 สถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Creativity Unleashed: Strengthening Thailand and China’s Partnership in Film and Content Industry ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้ประกอบการไทย 14 บริษัทและผู้ประกอบการจีนกว่า 50 บริษัทเข้าร่วม รวมจำนวนกว่า 120 คน

นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เน้นย้ำว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมในการถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อวีดิทัศน์จากต่างประเทศ ด้วยศักยภาพในการถ่ายทำแบบครบวงจร สถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายและโดดเด่น และนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ หลังจากนั้น ผู้แทนกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ (TFO) ได้ให้ข้อมูลจุดเด่นและนโยบายสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งคณะถ่ายทำสามารถขอรับการคืนเงินได้ถึงร้อยละ 20 ของเงินลงทุนในประเทศไทย  

ในโอกาสนี้ ผู้ประกอบการไทยทั้ง 14 บริษัท ประกอบด้วยผู้ให้บริการด้าน content ด้าน production และด้าน service ร่วมนำเสนอผลงานและให้ข้อมูล ก่อนที่ผู้ประกอบการสองฝ่ายจะได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อขยายเครือข่ายระหว่างกันในช่วงงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ

หลังจากนั้น วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 กงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมเปิดคูหาประเทศไทยภายใต้ชื่อ “Content Thailand” ในตลาดภาพยนตร์ช่วง SIFF ครั้งนี้ ณ Shanghai Exhibition Center โดยมีนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาวจริมา ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้แทนกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศและทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วม ตลอดจนมีผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ร่วมในคูหาประเทศไทยจำนวน 6 บริษัท และมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจตลอดช่วง 3 วัน (16 - 18 มิถุนายน) คาดการณ์การลงทุนในประเทศไทยจากกิจกรรมครั้งนี้กว่า 800 ล้านบาท

อนึ่ง เมื่อปี 2566 มีการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยรวม 466 เรื่องจาก 40 ประเทศทั่วโลก และจีนอยู่ในลำดับที่ 2 ของประเทศที่เข้าไปลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยทั้งหมด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ