สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับคณะสถาบันพระปกเกล้า

สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับคณะสถาบันพระปกเกล้า

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2567

| 732 view

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 22 ของสถาบันพระปกเกล้า ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของนครเซี่ยงไฮ้และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) และความสัมพันธ์กับไทย โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ นวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนกับคณะอย่างกว้างขวาง ซึ่งครอบคลุมเรื่องนโยบายการพัฒนาคุณภาพสูงและการขจัดความยากจนของจีน การกระจายอำนาจและการบริหารส่วนท้องถิ่น การค้าสินค้าเกษตรและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน การขยายลงทุนรวมถึงในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงสร้างแรงงาน และระบบประกันสุขภาพและสวัสดิการของจีน เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ