สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 มี.ค. 2567

| 534 view

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนางดลพร อัชววรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ และนายสกรรจ์ แสนโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับพลเอก นักรบ บุญบัวทอง ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 สาย 5 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

กงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของนครเซี่ยงไฮ้และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ซึ่งเป็นเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งความร่วมมือกับไทย ทั้งในด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนกับคณะอย่างกว้างขวาง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงและ EV การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงตลาดจีน ตลอดจนงานกงสุล การคุ้มครองคนไทย และความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างไทยกับจีน เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ