วารสารพิเศษ “ศักยภาพพลังงานทดแทนในเขต YRD.. โอกาสที่ไทยน่าจับตา”

วารสารพิเศษ “ศักยภาพพลังงานทดแทนในเขต YRD.. โอกาสที่ไทยน่าจับตา”

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.พ. 2567

| 918 view

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้จัดทำวารสารพิเศษ เรื่อง “ศักยภาพพลังงานทดแทนในเขต YRD.. โอกาสที่ไทยน่าจับตา” เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ใน 4 ด้าน ได้แก่ รถยนต์พลังงงานใหม่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล อีกทั้งนำเสนอโอกาสและช่องทางขยายความร่วมมือกับไทยทั้งในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวารสารฯ ได้จากลิงก์ https://thaibizchina.com/cat_figure_publication/bic-publication/ หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ