รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยือนนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลเจ้อเจียง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยือนนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลเจ้อเจียง

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ค. 2567

| 102 view

วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยือนนครเซี่ยงไฮ้และเมืองเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง โดยมีนางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้พบหารือกับนาย Zhou Minhao ประธานสมาคมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน สาขานครเซี่ยงไฮ้ (China Council for the Promotion of International Trade Shanghai Sub-Council) โดยมุ่งเพิ่มพูนความร่วมมือในการค้าสินค้าเกษตรและการเพิ่มการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยมายังจีน การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกษตรของไทย การส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุนนิทรรศการและงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย ในโอกาสนี้ ผู้แทนของบริษัท Hema และบริษัท Zhongyi Group ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการบริหารซุปเปอร์มาร์เก็ต ค้าปลีก และค้าส่งเข้าร่วมการหารือด้วย

ในวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้พบหารือกับนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ห้างสรรพสินค้า Super Brand Mall นครเซี่ยงไฮ้ โดยได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพสินค้าเกษตร การปรับปรุงระบบชลประทาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการเกษตรของไทย ตลอดจนหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับจีน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะยังได้ร่วมงาน Thai Durian Festival เพื่อส่งเสริมทุเรียนและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า Super Brand Mall

นอกจากนี้ วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้เยือนตลาดค้าส่งผลไม้ เจียซิงที่เมืองเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของจีน และวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบหารือกับผู้บริหารคณะกรรมการเกษตร นครเซี่ยงไฮ้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ