รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าพบผู้บริหาร SAIC Motor

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าพบผู้บริหาร SAIC Motor

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2567

| 263 view

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พบหารือกับนาย Zu Sijie รองประธานและ Chief Technology Officer ของ SAIC Motor ณ สำนักงานใหญ่ SAIC Motor นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีนางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการลงทุนของ SAIC Motor ในไทย ซึ่งได้ร่วมทุนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดตั้งบริษัท SAIC Motor - CP เพื่อผลิตรถยนต์ MG โดยเฉพาะ EV ในไทยเพื่อจำหน่ายที่ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการลงทุนดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ไทยเป็นฐานการผลิต EV ที่สำคัญในภูมิภาค อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรในสาขาเป้าหมาย

การเยือนจีนครั้งนี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ระบบการขนส่งและเคลื่อนที่อัจฉริยะ ซึ่งไทยได้รับการสนับสนุนจากจีนภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง โดยคณะผู้แทนไทยยังได้ศึกษาดูงานด้านการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า การพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ และอุตสาหกรรมอากาศยาน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นเจ้าภาพอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และรองเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน เข้าร่วมด้วย โดยเป็นโอกาสอันดีในการรับฟังนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในภาพรวม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติในไทย มาตรการจูงใจผู้ประกอบการที่มีการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรและแรงงานไทย รวมทั้งช่องทางในการส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดจีน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ