มาเรียนรู้ความก้าวหน้าทาง วทน. ใน YRD ผ่าน E-series on STI in YRD ครั้งแรกของสถานกงสุลใหญ่ฯ

มาเรียนรู้ความก้าวหน้าทาง วทน. ใน YRD ผ่าน E-series on STI in YRD ครั้งแรกของสถานกงสุลใหญ่ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2565

| 273 view

เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ประกอบด้วยนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลอานฮุย ซึ่งเป็นพื้นที่เขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นพื้นที่ที่มีระดับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สูงเป็นอันดับต้นของจีน สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่จีนใช้ วทน. และเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และใช้ วทน. เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนับวันจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในยุค new normal

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ขอแนะนำ E-series บทความความก้าวหน้าทาง วทน. ใน YRD (E-series on STI in YRD) ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกโดยศูนย์ BIC ประจำสถานกงสุลใหญ่ฯ ในหัวข้อ (1) “เซี่ยงไฮ้” วงจรรวม AI และยาชีวภาพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (2) “เจียงซู” กับการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) “เจ้อเจียง” ขับเคลื่อน วทน. หัวใจสำคัญสู่ “ผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัล” และ (4) “อานฮุย” น้องใหม่ไฟแรงใน YRD

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามอ่านข้อมูลได้จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) Thaibizchina.com
https://thaibizchina.com/figure-publication/bic-publication โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ