ผู้แทนการค้าไทยขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกับนครเซี่ยงไฮ้และ YRD

ผู้แทนการค้าไทยขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกับนครเซี่ยงไฮ้และ YRD

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 269 view

วันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย ได้เยือนนครเซี่ยงไฮ้และเมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกับไทย โดยนางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และข้าราชการทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้แทนการค้าไทยได้กระชับความสัมพันธ์กับผู้บริหารของภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ได้เข้าพบนาย Zhao Zhuping รองเลขานุการรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในการขยายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการลงทุนสองทาง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ยาชีวภาพ AI ดิจิทัล EV พลังงานสะอาด และเกษตรอัจฉริยะ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงในการค้าสินค้าเกษตร

ผู้แทนการค้าไทยยังได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านแบตเตอรี่ไฟฟ้ากับผู้ประกอบการชั้นนำของจีน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม EV และพลังงานหมุนเวียนของไทย โดยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ได้พบหารือกับนาย Yang Hongxin ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SVOLT Energy Technology และนาย Zheng Xiang รองประธานกรรมการบริษัท CALB และกรรมการผู้จัดการบริษัท CALB Thailand ที่สำนักงานใหญ่ของทั้งสองบริษัทที่เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู ตามลำดับ โดย SVOLT และ CALB เป็นบริษัทชั้นนำด้านแบตเตอรี่ไฟฟ้าและระบบจัดเก็บพลังงานของจีน ได้จัดตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าในไทยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทย  

นอกจากนี้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนการค้าไทยยังได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนางสาว Quinn Ge ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท China Tianying (CNTY) ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดย CNTY มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีในกำจัดขยะและของเสีย การแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า และพลังงานใหม่ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับไทย

อนึ่ง ในการเยือนครั้งนี้ ผู้แทนการค้าไทยได้พบกับ ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน และสมาชิกหอการค้าฯ ที่ห้างสรรพสินค้า Super Brand Mall ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้แลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะจากหอการค้าฯ ในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย รวมถึงการขยายการเข้าสู่ตลาดจีนของสินค้าเกษตรและสมุนไพรไทย  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ