กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบหารือประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบหารือประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

| 80 view

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ต้อนรับและพบหารือนายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และคณะทำงานมูลนิธิฯ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้น ผู้พิการ และผู้ที่ใช้รถเข็น ตลอดจนได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ใช้รถเข็นในประเทศไทยและต่างประเทศ

อนึ่ง มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลมีบทบาทในการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบ จัดทำ หรือพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) และมูลนิธิฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมอารยสถาปัตย์ ครั้งที่ 8 (Thailand Friendly Design Expo 2024) ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ