กงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับผู้แทนเมืองไทโจว มณฑลเจ้อเจียง

กงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับผู้แทนเมืองไทโจว มณฑลเจ้อเจียง

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 85 view

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนายสกรรจ์ แสนโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับนาง Ye Linjun ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศเมืองไทโจว มณฑลเจ้อเจียง และนาง Liang Liping ประธาน China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) เมืองไทโจว ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้   

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมืองไทโจวอย่างครอบคลุม อาทิ การค้าสินค้าอาหารและเกษตร การลงทุนสองทางโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสีเขียว ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญของแต่ละฝ่าย รวมถึงงานแสดงสินค้าด้านยานยนต์และชิ้นส่วนที่เมืองไทโจวจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2567

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ