กงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มิ.ย. 2567

| 104 view

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับนางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และคณะที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของนครเซี่ยงไฮ้และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ซึ่งเป็นเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งความร่วมมือกับไทย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การพัฒนานวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคณะ รวมถึงพัฒนาการและการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของจีน นโยบายการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI และ Big Data ในการสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ