ประกาศสถานกงสุลใหญ่

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

4 พ.ค. 2565

ประกาศราคากลาง

15 มี.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

7 ม.ค. 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 13 - 15 เม.ย. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 13 - 15 April 2021

2 เม.ย. 2564

ประกาศเรื่อง การปรับปรุงการออกหนังสือเดินทางและอัตราค่าธรรมเนียม

18 มี.ค. 2564

[Annoucement] The Revised fees for visa services

24 ก.พ. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 26 ก.พ. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 26 February 2021

22 ก.พ. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 11 - 15 ก.พ. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 11 - 15 February 2021

3 ก.พ. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 - 1 ม.ค. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 31 Dec 2020 - 1 Jan 2021

17 ธ.ค. 2563