สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 13 - 15 เม.ย. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 13 - 15 April 2021

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 13 - 15 เม.ย. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 13 - 15 April 2021

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 เม.ย. 2564

| 1,084 view

2021041315_宋干节放假通知_MAC_001