สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 26 ก.พ. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 26 February 2021

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 26 ก.พ. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 26 February 2021

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 916 view

20210222_Holiday_The_Magha_Puja