สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 11 - 15 ก.พ. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 11 - 15 February 2021

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะหยุดทำการในวันที่ 11 - 15 ก.พ. 2564 | The Royal Thai Consulate General will be closed on 11 - 15 February 2021

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ย. 2565

| 842 view

20210211_CNY_Holidays